TR - EN

Kalite Sistemi

                                    POLİTİKAMIZ

                             Kavçim Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak;

 

Müşteri memnuniyeti, kalite şartları ve yürürlükteki standartların gerekliliklerini karşılayan, rekabetçi ve uygun kalitede pazarlanabilir ürünler üretmeyi,

 

Politikanın; kuruluşun tüm çalışanları, taşeronlar ve tedarikçiler tarafından anlaşılmasını sağlayarak kalite, çevre ve İSG bilincini geliştirmeyi,

 

Kalite hedeflerini, tüm çevresel ortamlara verilen emisyon ve atıkların azaltılması, kontrolü ve önemli çevresel etkilerin gözlenmesi için çevre amaç ve hedeflerini oluşturmayı ve sürekli gözden geçirerek denetlemeyi ve sürdürülmesini sağlamayı,

 

Daima gelişme anlayışıyla kuruluşun tüm çalışanlarını sürekli eğitmeyi,

 

İnsana ve çevreye saygılı olmayı ilke kabul ederek, tüm faaliyetlerimiz sırasında çevre mevzuatına ve yasal düzenlemelere uymayı,

 

Kuruluşun tüm çalışanlarının çevre bilincini geliştirerek çevre kirliliğini en aza indirmeyi,

 

Tüm faaliyetlerde İSG mevzuatına uymayı,

 

Çevre ve İSG ile ilgili tüm riskleri belirlemeyi, belirlenen ve önemli oldukları tespit edilen riskleri ve kazaları mümkünse önlemeyi, azaltmayı ve çevre ve İSG performansını sürekli iyileştirmeyi,

 

Kalite, Çevre ve İSG ile ilgili dokümanları oluşturmayı, güncellemeyi, tüm çalışanlara ve ilgili taraflara iletmeyi,

 

 

Kalite, Çevre ve İSG Yönetim Sistemlerine uyumlu olarak çalışmayı taahhüt ederiz.

 

                 

KAVÇİM ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. TİC. A.Ş.
Bekdemir Mah. Yukarı Bekdemir Sk. No:53-1 55850 Kavak /SAMSUN /TÜRKİYE - Telefon +90 (362) 754 01 00(pbx) Faks +90 (362) 754 01 10


Her Hakkı Saklıdır © 2018